Johannesevangeliet 9:29

Vi vet med säkerhet att Gud har talat med Mose, men den där [Jesus], vet vi inte varifrån han kommer."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἡμεῖς   οἴδαμεν   ὅτι   Μωϋσεῖ   λελάληκεν   ὁ   θεός,   τοῦτον   δὲ   οὐκ   οἴδαμεν   πόθεν   ἐστίν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1473 ἡμεῖς jag, mig, min, mitt We P-1NP
G1492 οἴδαμεν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta know V-RAI-1P
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3475 Μωϋσεῖ Mose to Moses N-DSM-P
G2980 λελάληκεν tala, säga, predika, uttala has spoken V-RAI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεός, Gud God; N-NSM
G3778 τοῦτον detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this [man] D-ASM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1492 οἴδαμεν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta we know V-RAI-1P
G4159 πόθεν varifrån from where ADV-I
G1510 ἐστίν. är is. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.