Johannesevangeliet 9:25

Han svarade: "Om han är en syndare eller inte det vet jag inte, men en sak vet jag: Jag var förut blind, men nu kan jag se!"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀπεκρίθη   οὖν   ἐκεῖνος   καὶ   εἶπεν·   εἰ   ἁμαρτωλός   ἐστιν   οὐκ   οἶδα·   ἓν   οἶδα   ὅτι   τυφλὸς   ὢν   ἄρτι   βλέπω.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 Ἀπεκρίθη svara Answered V-ADI-3S
G3767 οὖν därför, då, följaktligen then CONJ
G1565 ἐκεῖνος den he, D-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G1487 εἰ om, huruvida Whether COND
G0268 ἁμαρτωλός syndig, syndare a sinner A-NSM
G1510 ἐστιν är He is, V-PAI-3S
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1492 οἶδα· veta, känna till, förstå, se, skåda, titta I know. V-RAI-1S
G1520 ἓν en One [thing] A-ASN
G1492 οἶδα veta, känna till, förstå, se, skåda, titta I do know, V-RAI-1S
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G5185 τυφλὸς blind blind A-NSM
G1510 ὢν är being, V-PAP-NSM
G0737 ἄρτι nu, hädanefter, ännu now ADV
G0991 βλέπω. se, ge akt på I see. V-PAI-1S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.