Johannesevangeliet 9:23

Det var därför hans föräldrar svarade: "Han är gammal nog, fråga honom själv."

[Det fanns två avstängningar från synagogan, en tidsbegränsad och en permanent. I båda fallen var det kännbart: man fick inte undervisning, man blev utestängd från att göra affärer och allt man ägde konfiskerades.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

διὰ   τοῦτο   οἱ   γονεῖς   αὐτοῦ   εἶπαν   ὅτι   ἡλικίαν   ἔχει,   αὐτὸν   ἐπερωτήσατε.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1223 διὰ genom, för, med, därför Because of PREP
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this, D-ASN
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G1118 γονεῖς föräldrar parents N-NPM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G2036 εἶπαν säga, tala, bud said V-2AAI-3P
G3754 ὅτι att, eftersom that, CONJ
G2244 ἡλικίαν livslängd, ålder Age N-ASF
G2192 ἔχει, ha, vara, behöva he has; V-PAI-3S
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G1905 ἐπερωτήσατε.¶ fråga, efterfråga, önskan do question. V-AAM-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.