Johannesevangeliet 9:21

Men hur han nu kan se det vet vi inte, eller vem som har öppnat hans ögon, det vet vi inte heller. Fråga honom, han är gammal nog och kan tala för sig själv."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

πῶς   δὲ   νῦν   βλέπει   οὐκ   οἴδαμεν,   ἢ   τίς   ἤνοιξεν   αὐτοῦ   τοὺς   ὀφθαλμοὺς   ἡμεῖς   οὐκ   οἴδαμεν·   αὐτὸν   ἐρωτήσατε,   αὐτὸς   ἡλικίαν   ἔχει·   αὐτὸς   περὶ   ἑαυτοῦ   λαλήσει.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4459 πῶς hur How PRT-I
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3568 νῦν nu, från och med nu presently ADV
G0991 βλέπει se, ge akt på he sees, V-PAI-3S
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1492 οἴδαμεν, veta, känna till, förstå, se, skåda, titta we know, V-RAI-1P
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or CONJ
G5101 τίς vad, vilken, vem who I-NSM
G0455 ἤνοιξεν öppna opened V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G3588 τοὺς -, denna, denne the T-APM
G3788 ὀφθαλμοὺς öga, syn eyes, N-APM
G1473 ἡμεῖς jag, mig, min, mitt we P-1NP
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1492 οἴδαμεν· veta, känna till, förstå, se, skåda, titta know; V-RAI-1P
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G2065 ἐρωτήσατε, fråga, be, önska do ask; V-AAM-2P
G0846 αὐτὸς honom, dem, henne, den, det he P-NSM
G2244 ἡλικίαν livslängd, ålder age N-ASF
G2192 ἔχει· ha, vara, behöva has V-PAI-3S
G0846 αὐτὸς honom, dem, henne, den, det He. P-NSM
G4012 περὶ omkring Concerning PREP
G1438 ἑαυτοῦ sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras himself, F-3GSM
G2980 λαλήσει.¶ tala, säga, predika, uttala he will speak. V-FAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.