Johannesevangeliet 9:18

Men judarna trodde inte att han hade [verkligen] varit blind och fått sin syn förrän de hade skickat efter (kallat in) hans föräldrar.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐκ   ἐπίστευσαν   οὖν   οἱ   Ἰουδαῖοι   περὶ   αὐτοῦ   ὅτι   ἦν   τυφλὸς   καὶ   ἀνέβλεψεν   ἕως   ὅτου   ἐφώνησαν   τοὺς   γονεῖς   αὐτοῦ   τοῦ   ἀναβλέψαντος,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 οὐκ inte Not PRT-N
G4100 ἐπίστευσαν att tro did believe V-AAI-3P
G3767 οὖν därför, då, följaktligen then CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G2453 Ἰουδαῖοι Jude Jews A-NPM-PG
G4012 περὶ omkring concerning PREP
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det him P-GSM
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G1510 ἦν är he was being V-IAI-3S
G5185 τυφλὸς blind blind A-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0308 ἀνέβλεψεν får sin syn, såg upp received sight, V-AAI-3S
G2193 ἕως till, förrän, until PREP
G3748 ὅτου som, vilken when R-GSN
G5455 ἐφώνησαν kalla they called V-AAI-3P
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G1118 γονεῖς föräldrar parents N-APM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G3588 τοῦ denna, denne who T-GSM
G0308 ἀναβλέψαντος, får sin syn, såg upp having received sight. V-AAP-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.