Johannesevangeliet 9:16

Då sade några av fariséerna: "Den mannen [Jesus] är inte från Gud, eftersom han inte håller sabbaten."
    Andra sade: "Hur kan en syndig människa göra sådana tecken (mirakler)?" Det var ständigt splittring (schismer, fiendskap på grund av åsiktsmotsättningar) bland dem.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἔλεγον   οὖν   ἐκ   τῶν   Φαρισαίων   τινές·   οὐκ   ἔστιν   οὗτος   παρὰ   τοῦ   θεοῦ   ὁ   ἄνθρωπος,   ὅτι   τὸ   σάββατον   οὐ   τηρεῖ.   ἄλλοι   ἄλλοι   ἔλεγον·   πῶς   δύναται   ἄνθρωπος   ἁμαρτωλὸς   τοιαῦτα   σημεῖα   ποιεῖν;   καὶ   σχίσμα   ἦν   ἐν   αὐτοῖς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 ἔλεγον sa, säga, tala, kalla Were saying V-IAI-3P
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G3588 τῶν -, denna, denne the T-GPM
G5330 Φαρισαίων farisé Pharisees N-GPM-T
G5100 τινές· något, någon, några some, X-NPM
G3756 οὐκ inte Not PRT-N
G1510 ἔστιν är is V-PAI-3S
G3778 οὗτος detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-NSM
G3844 παρὰ av, för, från, på from PREP
G3588 τοῦ -, denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud God N-GSM
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G0444 ἄνθρωπος, människa man, N-NSM
G3754 ὅτι att, eftersom for CONJ
G3588 τὸ -, denna, denne the T-ASN
G4521 σάββατον sabbatsdag Sabbath N-ASN
G3756 οὐ inte not PRT-N
G5083 τηρεῖ. håll, vaka över He does keep. V-PAI-3S
G0243 ἄλλοι ändå Others A-NPM
G0243 ἄλλοι ändå Others A-NPM
G3004 ἔλεγον· sa, säga, tala, kalla were saying, V-IAI-3P
G4459 πῶς hur How PRT-I
G1410 δύναται kan, kan inte is able V-PNI-3S
G0444 ἄνθρωπος människa a man N-NSM
G0268 ἁμαρτωλὸς syndig, syndare sinful A-NSM
G5108 τοιαῦτα sådan such D-APN
G4592 σημεῖα tecken, mirakel signs N-APN
G4160 ποιεῖν; göra to do? V-PAN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G4978 σχίσμα reva, spricka, splittring division N-NSN
G1510 ἦν är there was V-IAI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig among PREP
G0846 αὐτοῖς. honom, dem, henne, den, det them. P-DPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.