Johannesevangeliet 9:11

Han svarade: "En man som kallas Jesus gjorde lera och smorde den på mina ögon och sade till mig att gå till Siloamdammen och tvätta mig. Jag gick dit och tvättade mig, sedan kunde jag se."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀπεκρίθη   ἐκεῖνος   καὶ   εἶπεν·   εἶπεν·   ἄνθρωπος   ἄνθρωπος   λεγόμενος   Ἰησοῦς   πηλὸν   ἐποίησεν   καὶ   ἐπέχρισέν   μου   τοὺς   ὀφθαλμοὺς   καὶ   εἶπέν   μοι   μοι   ὕπαγε   εἰς   τοῦ   κολυμβήθραν   τὸν   Σιλωὰμ   καὶ   νίψαι.   ἀπελθὼν   οὖν   καὶ   νιψάμενος   ἀνέβλεψα.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 ἀπεκρίθη svara Answered V-ADI-3S
G1565 ἐκεῖνος den He, D-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G0444 ἄνθρωπος människa man N-NSM
G0444 ἄνθρωπος människa man N-NSM
G3004 λεγόμενος sa, säga, tala, kalla is being called V-PPP-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G4081 πηλὸν lera clay N-ASM
G4160 ἐποίησεν göra made, V-AAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2025 ἐπέχρισέν smörja anointed V-AAI-3S
G1473 μου jag, mig, min, mitt of me P-1GS
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G3788 ὀφθαλμοὺς öga, syn eyes, N-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2036 εἶπέν säga, tala, bud He said V-2AAI-3S
G1473 μοι jag, mig, min, mitt to me P-1DS
G1473 μοι jag, mig, min, mitt to me P-1DS
G5217 ὕπαγε do go V-PAM-2S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2861 κολυμβήθραν damm pool N-ASF
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G4611 Σιλωὰμ Siloam Siloam N-ASM-L
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3538 νίψαι. tvätta do wash. yourself V-AMM-2S
G0565 ἀπελθὼν gå, gå sin väg, gå iväg, Having gone V-2AAP-NSM
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3538 νιψάμενος tvätta having washed, V-AMP-NSM
G0308 ἀνέβλεψα. får sin syn, såg upp I received sight. V-AAI-1S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.