Johannesevangeliet 9:10

Då frågade de: "Hur öppnades dina ögon?"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἔλεγον   οὖν   αὐτῷ·   πῶς   πῶς   ἠνεῴχθησάν   σου   οἱ   ὀφθαλμοί;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 ἔλεγον sa, säga, tala, kalla They were saying V-IAI-3P
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det to him, P-DSM
G4459 πῶς hur How PRT-I
G4459 πῶς hur How PRT-I
G0455 ἠνεῴχθησάν öppna were opened V-API-3P
G4771 σου du, ni, er of you P-2GS
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G3788 ὀφθαλμοί; öga, syn eyes? N-NPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.