Johannesevangeliet 8:9

När de hörde detta lämnade de platsen en efter en [vissa manuskript har här tillägget: överbevisade av samvetet], de äldste (äldsta) först [vissa handskrifter lägger till: först de äldste – ända till den siste] och Jesus blev lämnad ensam kvar med kvinnan som [fortfarande] stod kvar framför [honom].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οἱ   δὲ   ἀκούσαντες   καὶ   ὑπὸ   τῆς   συνειδήσεως   ἐλεγχόμενοι   ἐξήρχοντο   εἷς   καθ   εἷς   ἀρξάμενοι   ἀπὸ   τῶν   πρεσβυτέρων   ἕως   τῶν   ἐσχάτων,   καὶ   κατελείφθη   μόνος   ὁ   Ἰησοῦς   καὶ   ἡ   γυνὴ   ἐν   μέσῳ   οὖσα.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 οἱ denna, denne T-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G0191 ἀκούσαντες höra, lyssna having heard, V-AAP-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5259 ὑπὸ av by PREP
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G4893 συνειδήσεως samvete conscience N-GSF
G1651 ἐλεγχόμενοι avslöja, tillrättavisa, överbevisa being convicted V-PPP-NPM
G1831 ἐξήρχοντο gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut they were going away V-INI-3P
G1520 εἷς en one A-NSM
G2596 καθ enligt, mot, i by PREP
G1520 εἷς en one A-NSM
G0757 ἀρξάμενοι regera having begun V-AMP-NPM
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G4245 πρεσβυτέρων äldste elder ones, A-GPM
G2193 ἕως till, förrän, until CONJ
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G2078 ἐσχάτων, sista, nedersta, yttersta, det sista, slut last A-GPM-S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2641 κατελείφθη lämna He was left V-API-3S
G3441 μόνος endast, ensam alone, A-NSM
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the T-NSF
G1135 γυνὴ kvinna, hustru woman N-NSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3319 μέσῳ mitt ibland, [the] midst A-DSN
G1510 οὖσα. är being. V-PAP-NSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.