Johannesevangeliet 8:47

Den som tillhör (är av) Gud lyssnar på Guds ord [gr. rhema, plural – riktade och levandegjorda ord – förkunnade i den helige Ande]. Anledningen att ni inte lyssnar [på dessa ord och på mig] är att ni inte tillhör (är av) Gud."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   ὢν   ἐκ   τοῦ   θεοῦ   τὰ   ῥήματα   τοῦ   θεοῦ   ἀκούει·   διὰ   τοῦτο   ὑμεῖς   οὐκ   ἀκούετε,   ὅτι   ἐκ   τοῦ   θεοῦ   οὐκ   ἐστέ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne He who T-NSM
G1510 ὢν är is V-PAP-NSM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud God, N-GSM
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G4487 ῥήματα ord declarations N-APN
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G0191 ἀκούει· höra, lyssna hears; V-PAI-3S
G1223 διὰ genom, för, med, därför because of PREP
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-ASN
G4771 ὑμεῖς du, ni, er you P-2NP
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G0191 ἀκούετε, höra, lyssna hear, V-PAI-2P
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud God, N-GSM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1510 ἐστέ.¶ är you are. V-PAI-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.