Johannesevangeliet 8:21

Igen sade han till dem: "Jag går bort och ni kommer att söka efter mig, men ni kommer att dö i er synd. [Synd i singular, primärt deras otro, se vers 24.] Dit jag går är det omöjligt för er att komma."


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Εἶπεν   οὖν   πάλιν   αὐτοῖς   ἐγὼ   ὑπάγω,   καὶ   ζητήσετέ   με   καὶ   ἐν   τῇ   ἁμαρτίᾳ   ὑμῶν   ἀποθανεῖσθε·   ὅπου   ἐγὼ   ὑπάγω   ὑμεῖς   οὐ   δύνασθε   ἐλθεῖν.  

Textus Receptus (TR)

Εἶπεν   οὖν   πάλιν   αὐτοῖς   ὁ   Ἰησοῦς·   ἐγὼ   ὑπάγω,   καὶ   ζητήσετέ   με   καὶ   ἐν   τῇ   ἁμαρτίᾳ   ὑμῶν   ἀποθανεῖσθε·   ὅπου   ἐγὼ   ὑπάγω   ὑμεῖς   οὐ   δύνασθε   ἐλθεῖν.  

Grundtextkommentarer

NA har 22 ord, TR har 24 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2036 Εἶπεν (epo)
tala, skicka ut ljud He said
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2AAI-3S
G3767 οὖν (oun)
därför, alltså, då, följaktligen... then
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3825 πάλιν (palin)
igen again
Adverb Adverb
ADV
G0846 αὐτοῖς (autos)
honom, dem, henne, den, det to them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
P-DPM
G1473 ἐγὼ (ego)
jag I
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Nominativ Sing. första person Nominativ Singular
P-1NS
G5217 ὑπάγω, (hupago)
am going away
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-PAI-1S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2212 ζητήσετέ (zeteo)
söka, söka efter you will seek
VERB Verb
Futurum Aktiv Indikativ Futurum Aktiv Indikativ
Plur. andra person Plural
V-FAI-2P
G1473 με (ego)
mig Me,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. första person Ackusativ Singular
P-1AS
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
T-DSF
G0266 ἁμαρτίᾳ (hamartia)
synd, syndig handling sin
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G4771 ὑμῶν (su)
du, ni, er of you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Plur. andra person Genitiv Plural
P-2GP
G0599 ἀποθανεῖσθε· (apothnesko)
dö, omkomma, vara död, döende you will die;
VERB Verb
Futurum Medium-dep. Indikativ Futurum Medium-deponent Indikativ
Plur. andra person Plural
V-FDI-2P
G3699 ὅπου (hopou)
där, dit, varhelst, where
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1473 ἐγὼ (ego)
jag I
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Nominativ Sing. första person Nominativ Singular
P-1NS
G5217 ὑπάγω (hupago)
go,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-PAI-1S
G4771 ὑμεῖς (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Nominativ Plur. andra person Nominativ Plural
P-2NP
G3756 οὐ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G1410 δύνασθε (dunamai)
kunna, vara kapabel, kan are able
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Indikativ Närvarande Medium eller passiv-deponent Indikativ
Plur. andra person Plural
V-PNI-2P
G2064 ἐλθεῖν. (erchomai)
anlända, komma, gå to come.
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Infinitiv Andra Aorist Aktiv Infinitiv
V-2AAN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)