Johannesevangeliet 8:20

Dessa ord talade Jesus vid tempelkistan [på det tempelområde där även kvinnorna vistades och där frivilliga offer togs upp], när han undervisade på tempelplatsen. Men ingen grep (lade sin hand på) honom, eftersom hans stund inte var inne.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ταῦτα   τὰ   ῥήματα   ἐλάλησεν   ὁ   Ἰησοῦς   ἐν   τῷ   γαζοφυλακίῳ   διδάσκων   ἐν   τῷ   ἱερῷ,   καὶ   οὐδεὶς   ἐπίασεν   αὐτόν,   ὅτι   οὔπω   ἐληλύθει   ἡ   ὥρα   αὐτοῦ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de These D-APN
G3588 τὰ denna, denne T-APN
G4487 ῥήματα ord declarations N-APN
G2980 ἐλάλησεν tala, säga, predika, uttala He spoke V-AAI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G1049 γαζοφυλακίῳ offerkista treasury, N-DSN
G1321 διδάσκων undervisa, lära teaching V-PAP-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G2411 ἱερῷ, tempel temple; N-DSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3762 οὐδεὶς ingen, inget no one A-NSM-N
G4084 ἐπίασεν gripa, arrestera, fånga seized V-AAI-3S
G0846 αὐτόν, honom, dem, henne, den, det Him, P-ASM
G3754 ὅτι att, eftersom for CONJ
G3768 οὔπω inte ännu not yet ADV-N
G2064 ἐληλύθει komma, gå had come V-2LAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSF
G5610 ὥρα timme, ögonblick hour N-NSF
G0846 αὐτοῦ.¶ honom, dem, henne, den, det of Him. P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.