Johannesevangeliet 8:7

Men när de envisades med sin fråga och han nu ställt sig upp (rätat på sig) sade han till dem: "Låt den av er som är syndfri (utan skuld) kasta första stenen på henne."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὡς   δὲ   ἐπέμενον   ἐρωτῶντες   αὐτόν,   ἀνέκυψεν   ἀνέκυψεν   εἶπεν   πρὸς   αὐτοῖς·   ὁ   ἀναμάρτητος   ὑμῶν   πρῶτος   ἐπ᾽   αὐτὴν   τὸν   βαλέτω   λίθον.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5613 ὡς som As CONJ
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G1961 ἐπέμενον stanna, bli kvar i, fortsätta, leva kvar i they were continuing V-IAI-3P
G2065 ἐρωτῶντες fråga, be, önska asking V-PAP-NPM
G0846 αὐτόν, honom, dem, henne, den, det Him, P-ASM
G0352 ἀνέκυψεν resa sig upp he stood up V-AAI-3S
G0352 ἀνέκυψεν resa sig upp he stood up V-AAI-3S
G2036 εἶπεν säga, tala, bud He said V-2AAI-3S
G4314 πρὸς till to PREP
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G3588 denna, denne The [one] T-NSM
G0361 ἀναμάρτητος utan synd sinless A-NSM
G4771 ὑμῶν du, ni, er among you, P-2GP
G4413 πρῶτος först, främst [the] first A-NSN
G1909 ἐπ᾽ på, i, till at PREP
G0846 αὐτὴν honom, dem, henne, den, det her P-ASF
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G0906 βαλέτω kasta, häller, högg, kasta ut he should cast V-2AAM-3S
G3037 λίθον. sten stone. N-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.