Johannesevangeliet 8:6

Detta sade de för att pröva (snärja) honom för att kunna få något att anklaga honom för. Men Jesus som böjt sig ner, började skriva (rita) på marken med sitt finger.

[Golvet i kvinnornas förgård var stenbelagt. Kanske skrev Jesus verkliga bokstäver i dammet på golvet, eller bara ritade i luften och anspelade på Jer 17:13 där "De som avfaller från mig liknar en skrift i sanden." Kanske skrev han på två golvstenar, och fick de närvarande att tänka på hur Gud skrev lagen på två stentavlor, se 2 Mos 31:18.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

τοῦτο   δὲ   ἔλεγον   πειράζοντες   αὐτόν,   ἵνα   ἔχωσιν   κατηγορεῖν   αὐτοῦ.   ὁ   δὲ   Ἰησοῦς   κάτω   κύψας   τῷ   δακτύλῳ   κατέγραφεν   εἰς   τὴν   γῆν.   μὴ   προσποιούμενος  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de This D-ASN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3004 ἔλεγον sa, säga, tala, kalla they were saying, V-IAI-3P
G3985 πειράζοντες pröva, fresta testing V-PAP-NPM
G0846 αὐτόν, honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G2192 ἔχωσιν ha, vara, behöva they may have [grounds] V-PAS-3P
G2723 κατηγορεῖν anklaga to accuse V-PAN
G0846 αὐτοῦ. honom, dem, henne, den, det Him. P-GSM
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även But CONJ
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus, N-NSM-P
G2736 κάτω ner, därunder, nere down ADV
G2955 κύψας böja sig having stooped, V-AAP-NSM
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G1147 δακτύλῳ finger with [His] finger N-DSM
G6047 κατέγραφεν he was delineating V-IAI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot on PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1093 γῆν. jorden, land, marken, trakten ground N-ASF
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G4364 προσποιούμενος låtsas pretending. V-PMP-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.