Johannesevangeliet 8:52

Judarna sade till honom: "Nu förstår vi (har vi en kunskap baserad på personlig erfarenhet) att du har en ond ande. Både Abraham och profeterna har dött, ändå säger du att vem som helst som väljer att hålla ditt ord, han ska aldrig i evighet se döden.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Εἶπον   οὖν   αὐτῷ   οἱ   Ἰουδαῖοι·   νῦν   ἐγνώκαμεν   ὅτι   δαιμόνιον   ἔχεις.   Ἀβραὰμ   ἀπέθανεν   καὶ   οἱ   προφῆται,   καὶ   σὺ   λέγεις·   ἐάν   τις   τὸν   λόγον   μου   τηρήσῃ,   οὐ   μὴ   γεύσηται   θανάτου   εἰς   τὸν   αἰῶνα.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2036 Εἶπον säga, tala, bud Said V-2AAI-3P
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to Him P-DSM
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G2453 Ἰουδαῖοι· Jude Jews, A-NPM-PG
G3568 νῦν nu, från och med nu Now ADV
G1097 ἐγνώκαμεν känna, förstå we have known V-RAI-1P
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G1140 δαιμόνιον demon a demon N-ASN
G2192 ἔχεις. ha, vara, behöva You have. V-PAI-2S
G0011 Ἀβραὰμ Abraham Abraham N-NSM-P
G0599 ἀπέθανεν dö, omkomma, vara död, döende died, V-2AAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G4396 προφῆται, profet prophets, N-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4771 σὺ du, ni, er You P-2NS
G3004 λέγεις· sa, säga, tala, kalla say, V-PAI-2S
G1437 ἐάν om, ifall If COND
G5100 τις något, någon, några anyone X-NSM
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3056 λόγον ord, tal word N-ASM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me P-1GS
G5083 τηρήσῃ, håll, vaka över shall keep, V-AAS-3S
G3756 οὐ inte never PRT-N
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G1089 γεύσηται smaka, äta shall he taste V-ADS-3S
G2288 θανάτου död of death, N-GSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G0165 αἰῶνα. evighet, tidsålder, tidsepokerna, världen, universum age. N-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.