Johannesevangeliet 8:51

Med all säkerhet (amen, amen) säger jag er: Den som väljer att hålla (skydda, bevara, leva efter, följa) mitt ord (min undervisning), han ska aldrig i evighet se döden."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀμὴν   ἀμὴν   λέγω   ὑμῖν·   ἐάν   τις   τὸν   ἐμὸν   λόγον   τὸν   τηρήσῃ,   θάνατον   οὐ   μὴ   θεωρήσῃ   εἰς   τὸν   αἰῶνα.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0281 Ἀμὴν amen Amen, INJ-HEB
G0281 ἀμὴν amen Amen, INJ-HEB
G3004 λέγω sa, säga, tala, kalla I say V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν· du, ni, er to you, P-2DP
G1437 ἐάν om, ifall if COND
G5100 τις något, någon, några anyone X-NSM
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G1699 ἐμὸν min, mitt, mina My S-1SASM
G3056 λόγον ord, tal word N-ASM
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G5083 τηρήσῃ, håll, vaka över shall keep, V-AAS-3S
G2288 θάνατον död death N-ASM
G3756 οὐ inte never PRT-N
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G2334 θεωρήσῃ se, förstå shall he see, V-AAS-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G0165 αἰῶνα.¶ evighet, tidsålder, tidsepokerna, världen, universum age. N-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.