Johannesevangeliet 8:5

I lagen [5 Mos 22:22] befaller Mose att en sådan kvinna ska stenas. [Där står även att mannen ska straffas, vilket de skriftlärda verkar ha glömt.] Vad säger du?"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐν   δὲ   τῷ   νόμῳ   ἡμῖν   Μωϋσῆς   ἐνετείλατο   τὰς   τοιαύτας   λιθάζειν.   σὺ   οὖν   τί   λέγεις;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig In PREP
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3588 τῷ denna, denne the T-DSM
G3551 νόμῳ lärosystem, lag, Torah, de fem Moseböckerna law, N-DSM
G1473 ἡμῖν jag, mig, min, mitt us P-1DP
G3475 Μωϋσῆς Mose Moses N-NSM-P
G1781 ἐνετείλατο befalla, ge befallning commanded V-ADI-3S
G3588 τὰς denna, denne T-APF
G5108 τοιαύτας sådan such D-APF
G3034 λιθάζειν. stena to stone. V-PAN
G4771 σὺ du, ni, er You P-2NS
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore, CONJ
G5101 τί vad, vilken, vem what I-ASN
G3004 λέγεις; sa, säga, tala, kalla say You? V-PAI-2S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.