Johannesevangeliet 8:49

Jesus svarade: "Jag har inte en ond ande, jag ärar min Fader och ändå föraktar (vanärar, hånar) ni mig.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀπεκρίθη   Ἰησοῦς·   ἐγὼ   δαιμόνιον   οὐκ   ἔχω,   ἀλλὰ   τιμῶ   τὸν   πατέρα   μου,   καὶ   ὑμεῖς   ἀτιμάζετέ   με.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 Ἀπεκρίθη svara Answered V-ADI-3S
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus, N-NSM-P
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G1140 δαιμόνιον demon a demon N-ASN
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G2192 ἔχω, ha, vara, behöva have; V-PAI-1S
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G5091 τιμῶ hedra I honor V-PAI-1S
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3962 πατέρα fader Father N-ASM
G1473 μου, jag, mig, min, mitt of Me, P-1GS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4771 ὑμεῖς du, ni, er you P-2NP
G0818 ἀτιμάζετέ förnedra, vanära, förakta dishonor V-PAI-2P
G1473 με. jag, mig, min, mitt Me. P-1AS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.