Johannesevangeliet 8:48

Judarna svarade honom: "Uttrycker vi inte det rätt när vi säger att du är en samarier och har (är under inflytande av) en ond ande?"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀπεκρίθησαν   οὖν   οἱ   Ἰουδαῖοι   καὶ   εἶπαν   αὐτῷ·   οὐ   καλῶς   λέγομεν   ἡμεῖς   ὅτι   Σαμαρίτης   εἶ   σὺ   καὶ   δαιμόνιον   ἔχεις;¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 Ἀπεκρίθησαν svara Answered V-ADI-3P
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G2453 Ἰουδαῖοι Jude Jews A-NPM-PG
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2036 εἶπαν säga, tala, bud said V-2AAI-3P
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det to Him, P-DSM
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G2573 καλῶς gott, god, skickligt rightly ADV
G3004 λέγομεν sa, säga, tala, kalla say V-PAI-1P
G1473 ἡμεῖς jag, mig, min, mitt we P-1NP
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G4541 Σαμαρίτης Samarier, Samarit a Samaritan N-NSM-LG
G1510 εἶ är are V-PAI-2S
G4771 σὺ du, ni, er You, P-2NS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1140 δαιμόνιον demon a demon N-ASN
G2192 ἔχεις;¶ ha, vara, behöva have? V-PAI-2S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.