Johannesevangeliet 8:45

Men eftersom jag säger sanningen så tror (litar) ni inte på mig.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐγὼ   δὲ   ὅτι   τὴν   ἀλήθειαν   λέγω,   οὐ   πιστεύετέ   μοι.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G3588 τὴν -, denna, denne the T-ASF
G0225 ἀλήθειαν sanning truth N-ASF
G3004 λέγω, sa, säga, tala, kalla speak, V-PAI-1S
G3756 οὐ inte not PRT-N
G4100 πιστεύετέ att tro you do believe V-PAI-2P
G1473 μοι. jag, mig, min, mitt Me! P-1DS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.