Johannesevangeliet 8:44

Ni är från er fader, djävulen, och ni vill utföra er faders onda önskningar (begär, det som tillfredsställer honom). Han har varit en mördare (en som utstuderat utsläcker mänskligt liv) från början (från tidernas begynnelse, den som gjorde det för första gången) [1 Mos 3; Rom 5:12]. Han står inte fast i sanningen, för det finns ingen sanning i honom. När han talar en lögn, då talar han det som kommer naturligt för honom [hans modersmål, se vers 42], för han är en lögnare, och lögnens fader (upphovsmannen för falskhet).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὑμεῖς   ἐκ   τοῦ   πατρὸς   τοῦ   διαβόλου   ἐστὲ   καὶ   τὰς   ἐπιθυμίας   τοῦ   πατρὸς   ὑμῶν   θέλετε   ποιεῖν.   ἐκεῖνος   ἀνθρωποκτόνος   ἦν   ἀπ᾽   ἀρχῆς   καὶ   ἐν   τῇ   ἀληθείᾳ   οὐκ   ἔστηκεν,   ὅτι   οὐκ   ἔστιν   ἀλήθεια   ἐν   αὐτῷ.   ὅταν   λαλῇ   τὸ   ψεῦδος,   ἐκ   τῶν   ἰδίων   λαλεῖ,   ὅτι   ψεύστης   ἐστὶν   καὶ   ὁ   πατὴρ   αὐτοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4771 ὑμεῖς du, ni, er You P-2NP
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G3962 πατρὸς fader father N-GSM
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G1228 διαβόλου djävul, som förtalar, förtalare, falsk åklagare devil A-GSM
G1510 ἐστὲ är are, V-PAI-2P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G1939 ἐπιθυμίας begär desires N-APF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G3962 πατρὸς fader father N-GSM
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you, P-2GP
G2309 θέλετε vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja you desire V-PAI-2P
G4160 ποιεῖν. göra to do. V-PAN
G1565 ἐκεῖνος den He D-NSM
G0443 ἀνθρωποκτόνος mördare, en som mördar människor a murderer N-NSM
G1510 ἦν är was V-IAI-3S
G0575 ἀπ᾽ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G0746 ἀρχῆς begynnelsen, början, furstar, först, hörn [the] beginning, N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G0225 ἀληθείᾳ sanning truth N-DSF
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G2476 ἔστηκεν, stå, ställa, bli avgjort, stå still it has stood, V-RAI-3S
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1510 ἔστιν är there is V-PAI-3S
G0225 ἀλήθεια sanning truth N-NSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G0846 αὐτῷ. honom, dem, henne, den, det him. P-DSM
G3752 ὅταν när Whenever CONJ
G2980 λαλῇ tala, säga, predika, uttala he may speak V-PAS-3S
G3588 τὸ denna, denne T-ASN
G5579 ψεῦδος, lögn falsehood, N-ASN
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på from PREP
G3588 τῶν denna, denne T-GPN
G2398 ἰδίων hans egna, deras egen, i enrum, din egen, hans, egen [his] own A-GPN
G2980 λαλεῖ, tala, säga, predika, uttala he speaks; V-PAI-3S
G3754 ὅτι att, eftersom for CONJ
G5583 ψεύστης lögnare a liar N-NSM
G1510 ἐστὶν är he is, V-PAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G3962 πατὴρ fader father N-NSM
G0846 αὐτοῦ. honom, dem, henne, den, det of it. P-GSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.