Johannesevangeliet 8:43

Varför förstår ni inte vad jag säger (mitt språk, min dialekt)? [Speciellt ord för uttal och dialekt, används om Petrus tal i Matt 26:73.] Jo, därför att ni inte kan lyssna till (ni står inte ut med, kan inte ta emot) mitt ord (min undervisning).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

διὰ   τί   τὴν   λαλιὰν   τὴν   ἐμὴν   οὐ   γινώσκετε;   ὅτι   οὐ   δύνασθε   ἀκούειν   τὸν   λόγον   τὸν   ἐμόν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1223 διὰ genom, för, med, därför Because of PREP
G5101 τί vad, vilken, vem why I-ASN
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G2981 λαλιὰν uttal, dialekt, säga speech N-ASF
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G1699 ἐμὴν min, mitt, mina My S-1SASF
G3756 οὐ inte not PRT-N
G1097 γινώσκετε; känna, förstå do you understand? V-PAI-2P
G3754 ὅτι att, eftersom Because CONJ
G3756 οὐ inte not PRT-N
G1410 δύνασθε kan, kan inte you are able V-PNI-2P
G0191 ἀκούειν höra, lyssna to hear V-PAN
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3056 λόγον ord, tal word N-ASM
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G1699 ἐμόν. min, mitt, mina My. S-1SASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.