Johannesevangeliet 8:39

De svarade honom: "Vår fader är Abraham."
    Jesus svarade: "Om ni verkligen är Abrahams barn skulle ni göra Abrahams gärningar [följa hans exempel].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀπεκρίθησαν   καὶ   εἶπαν   αὐτῷ·   ὁ   πατὴρ   ἡμῶν   Ἀβραάμ   ἐστιν.   λέγει   αὐτοῖς   ὁ   Ἰησοῦς·   εἰ   τέκνα   τοῦ   Ἀβραάμ   ἐστε,   τὰ   ἔργα   τοῦ   Ἀβραὰμ   ἐποιεῖτε   ἄν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 Ἀπεκρίθησαν svara They answered V-ADI-3P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2036 εἶπαν säga, tala, bud said V-2AAI-3P
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det to Him, P-DSM
G3588 denna, denne The T-NSM
G3962 πατὴρ fader father N-NSM
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us P-1GP
G0011 Ἀβραάμ Abraham Abraham N-NSM-P
G1510 ἐστιν. är is. V-PAI-3S
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla Says V-PAI-3S
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus, N-NSM-P
G1487 εἰ om, huruvida If COND
G5043 τέκνα barn children N-NPN
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G0011 Ἀβραάμ Abraham of Abraham N-GSM-P
G1510 ἐστε, är you are, V-PAI-2P
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G2041 ἔργα gärning, handling works N-APN
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G0011 Ἀβραὰμ Abraham of Abraham N-GSM-P
G4160 ἐποιεῖτε göra you were performing; V-IAI-2P
G0302 ἄν. vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst then would PRT
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.