Johannesevangeliet 8:37

Jag vet att ni är Abrahams barn (säd, ättlingar), men ändå planerar ni att döda mig, eftersom mitt ord (min undervisning) inte har någon ingång (har ingen plats) i er.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οἶδα   ὅτι   σπέρμα   Ἀβραάμ   ἐστε·   ἀλλὰ   ζητεῖτέ   με   ἀποκτεῖναι,   ὅτι   ὁ   λόγος   ὁ   ἐμὸς   οὐ   χωρεῖ   ἐν   ὑμῖν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1492 οἶδα veta, känna till, förstå, se, skåda, titta I know V-RAI-1S
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G4690 σπέρμα frö, avkomma seed N-NSN
G0011 Ἀβραάμ Abraham of Abraham N-GSM-P
G1510 ἐστε· är you are; V-PAI-2P
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G2212 ζητεῖτέ söka, söka efter you seek V-PAI-2P
G1473 με jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G0615 ἀποκτεῖναι, döda, slakta to kill, V-AAN
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G3056 λόγος ord, tal word N-NSM
G3588 denna, denne T-NSM
G1699 ἐμὸς min, mitt, mina of Me S-1SNSM
G3756 οὐ inte not PRT-N
G5562 χωρεῖ passera, gå igenom, ta emot receives a place V-PAI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G4771 ὑμῖν. du, ni, er you. P-2DP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.