Johannesevangeliet 8:36

Om nu Sonen gör er fria, då är ni verkligen fria.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐὰν   οὖν   ὁ   υἱὸς   ὑμᾶς   ἐλευθερώσῃ,   ὄντως   ἐλεύθεροι   ἔσεσθε.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1437 ἐὰν om, ifall If COND
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G5207 υἱὸς son, ättling Son N-NSM
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G1659 ἐλευθερώσῃ, göra fri, befria shall set free, V-AAS-3S
G3689 ὄντως verkligen indeed ADV
G1658 ἐλεύθεροι fri free A-NPM
G1510 ἔσεσθε. är you will be. V-FDI-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.