Johannesevangeliet 8:35

Slaven blir inte kvar i familjen [ordagrant huset, som inkluderar barn, barnbarn, tjänare och slavar] för evigt (alltid), men sonen är kvar i evighet (alltid).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   δὲ   δοῦλος   οὐ   μένει   ἐν   τῇ   οἰκίᾳ   εἰς   τὸν   αἰῶνα·   ὁ   δὲ   υἱὸς   μένει   εἰς   τὸν   αἰῶνα.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även Now CONJ
G1401 δοῦλος tjänare the slave N-NSM
G3756 οὐ inte not PRT-N
G3306 μένει stanna, bo, abides V-PAI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G3614 οἰκίᾳ hus, hem, hushåll, från huset house N-DSF
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G0165 αἰῶνα· evighet, tidsålder, tidsepokerna, världen, universum age; N-ASM
G3588 denna, denne the T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även but CONJ
G5207 υἱὸς son, ättling son N-NSM
G3306 μένει stanna, bo, abides V-PAI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G0165 αἰῶνα. evighet, tidsålder, tidsepokerna, världen, universum age. N-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.