Johannesevangeliet 8:34

Jesus svarade dem: "Med all säkerhet (amen, amen) säger jag er: Alla som vanemässigt praktiserar att göra synd (bryter mot Guds bud, missar målet) är syndens slavar.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀπεκρίθη   αὐτοῖς   ὁ   Ἰησοῦς·   ἀμὴν   ἀμὴν   λέγω   ὑμῖν   ὅτι   πᾶς   ὁ   ποιῶν   τὴν   ἁμαρτίαν,   δοῦλός   ἐστιν   τῆς   ἁμαρτίας.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 ἀπεκρίθη svara Answered V-ADI-3S
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det them P-DPM
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus, N-NSM-P
G0281 ἀμὴν amen Amen, INJ-HEB
G0281 ἀμὴν amen Amen, INJ-HEB
G3004 λέγω sa, säga, tala, kalla I say V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you P-2DP
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3956 πᾶς alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter everyone A-NSM
G3588 denna, denne who T-NSM
G4160 ποιῶν göra is practicing V-PAP-NSM
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G0266 ἁμαρτίαν, syndig handling, synd sin, N-ASF
G1401 δοῦλός tjänare a slave N-NSM
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G0266 ἁμαρτίας. syndig handling, synd sin. N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.