Johannesevangeliet 8:32

och ni ska förstå (inse, få en kunskap baserad på personlig erfarenhet av) sanningen, och sanningen ska göra er fria (befria er)." [Jesus är vägen, sanningen och livet, se Joh 14:6.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   γνώσεσθε   τὴν   ἀλήθειαν,   καὶ   ἡ   ἀλήθεια   ἐλευθερώσει   ὑμᾶς.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1097 γνώσεσθε känna, förstå you will know V-FDI-2P
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G0225 ἀλήθειαν, sanning truth, N-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the T-NSF
G0225 ἀλήθεια sanning truth N-NSF
G1659 ἐλευθερώσει göra fri, befria will set free V-FAI-3S
G4771 ὑμᾶς.¶ du, ni, er you. P-2AP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.