Johannesevangeliet 8:31

Då sade Jesus till de judar (invånare i Judéen) som hade kommit till tro på honom [se vers 30]: "Om ni förblir (stannar kvar, vilar, fortsätter stå) i mitt ord (håller fast vid min undervisning och lever efter den) är ni verkligen (sannerligen) mina lärjungar


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἔλεγεν   οὖν   ὁ   Ἰησοῦς   πρὸς   τοὺς   πεπιστευκότας   αὐτῷ   Ἰουδαίους·   ἐὰν   ὑμεῖς   μείνητε   ἐν   τῷ   λόγῳ   τῷ   ἐμῷ,   ἀληθῶς   μαθηταί   μού   ἐστε,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 Ἔλεγεν sa, säga, tala, kalla Was saying V-IAI-3S
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3588 -, denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G4314 πρὸς till to PREP
G3588 τοὺς -, denna, denne the T-APM
G4100 πεπιστευκότας att tro having believed V-RAP-APM
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det in Him P-DSM
G2453 Ἰουδαίους· Jude Jews, A-APM-PG
G1437 ἐὰν om, ifall If COND
G4771 ὑμεῖς du, ni, er you P-2NP
G3306 μείνητε stanna, bo, shall abide V-AAS-2P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ -, denna, denne the T-DSM
G3056 λόγῳ ord, tal word N-DSM
G3588 τῷ -, denna, denne T-DSM
G1699 ἐμῷ, min, mitt, mina My, S-1SDSM
G0230 ἀληθῶς förvisso, i sanning, verkligen truly ADV
G3101 μαθηταί lärjunge disciples N-NPM
G1473 μού jag, mig, min, mitt of Me P-1GS
G1510 ἐστε, är you are. V-PAI-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.