Johannesevangeliet 8:30

Under tiden han talade dessa ord kom många till tro på honom.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ταῦτα   αὐτοῦ   λαλοῦντος   πολλοὶ   ἐπίστευσαν   εἰς   αὐτόν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de These things D-APN
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det when he P-GSM
G2980 λαλοῦντος tala, säga, predika, uttala is speaking, V-PAP-GSM
G4183 πολλοὶ många, stor many A-NPM
G4100 ἐπίστευσαν att tro believed V-AAI-3P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in PREP
G0846 αὐτόν.¶ honom, dem, henne, den, det Him. P-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.