Johannesevangeliet 8:28

Då sade Jesus: "När ni har valt att lyfta upp Människosonen [på ett kors] kommer ni att förstå att det är jag (Jag Är), och att jag inte gör något av mig själv, utan jag talar [bara] det min Fader lärt mig.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

εἶπεν   οὖν   αὐτοῖς   ὁ   Ἰησοῦς·   ὅταν   ὑψώσητε   τὸν   υἱὸν   τοῦ   ἀνθρώπου,   τότε   γνώσεσθε   ὅτι   ἐγώ   εἰμι,   καὶ   ἀπ᾽   ἐμαυτοῦ   ποιῶ   οὐδέν,   ἀλλὰ   καθὼς   ἐδίδαξέν   με   ὁ   πατὴρ   μου,   ταῦτα   λαλῶ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2036 εἶπεν säga, tala, bud Said V-2AAI-3S
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus, N-NSM-P
G3752 ὅταν när When CONJ
G5312 ὑψώσητε upphöja you may have lifted up V-AAS-2P
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G5207 υἱὸν son, ättling Son N-ASM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G0444 ἀνθρώπου, människa of Man, N-GSM
G5119 τότε då, vid den tiden then ADV
G1097 γνώσεσθε känna, förstå you will know V-FDI-2P
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G1473 ἐγώ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G1510 εἰμι, är am [He], V-PAI-1S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0575 ἀπ᾽ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G1683 ἐμαυτοῦ mej själv, mej Myself F-1GSM
G4160 ποιῶ göra I do V-PAI-1S
G3762 οὐδέν, ingen, inget nothing, A-ASN-N
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G2531 καθὼς som, så som as CONJ
G1321 ἐδίδαξέν undervisa, lära taught V-AAI-3S
G1473 με jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G3588 denna, denne the T-NSM
G3962 πατὴρ fader Father, N-NSM
G1473 μου, jag, mig, min, mitt of me P-1GS
G3778 ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these things D-APN
G2980 λαλῶ. tala, säga, predika, uttala I speak. V-PAI-1S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.