Johannesevangeliet 8:26

Det finns mycket jag kunde säga till er och döma er för, men han som sänt mig är sann. Jag talar [bara] det jag hört från (intill, bredvid) honom till världen."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

πολλὰ   ἔχω   περὶ   ὑμῶν   λαλεῖν   καὶ   κρίνειν·   ἀλλ᾽   ὁ   πέμψας   με   ἀληθής   ἐστιν,   κἀγὼ   ἃ   ἤκουσα   παρ᾽   αὐτοῦ,   ταῦτα   λαλῶ   εἰς   τὸν   κόσμον.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4183 πολλὰ många, stor Many things A-APN
G2192 ἔχω ha, vara, behöva I have V-PAI-1S
G4012 περὶ omkring concerning PREP
G4771 ὑμῶν du, ni, er you P-2GP
G2980 λαλεῖν tala, säga, predika, uttala to say, V-PAN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2919 κρίνειν· döma, gå till rätta to judge; V-PAN
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G3588 denna, denne the [One] T-NSM
G3992 πέμψας skicka having sent V-AAP-NSM
G1473 με jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G0227 ἀληθής sann, sannfärdig true A-NSM
G1510 ἐστιν, är is; V-PAI-3S
G2532 + G1473 κἀγὼ and I CONJ +P-1NS
G3739 vem what R-APN
G0191 ἤκουσα höra, lyssna I have heard V-AAI-1S
G3844 παρ᾽ av, för, från, på from PREP
G0846 αὐτοῦ, honom, dem, henne, den, det Him, P-GSM
G3778 ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these things D-APN
G2980 λαλῶ tala, säga, predika, uttala I say V-PAI-1S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2889 κόσμον. värld world. N-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.