Johannesevangeliet 8:23

Men han svarade: "Ni är nerifrån, jag är från ovan. Ni är från denna världen (av denna världens ordnade samhällssystem med föränderlig etik och moral), jag tillhör inte den här världen.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἔλεγεν   αὐτοῖς·   ὑμεῖς   ἐκ   τῶν   κάτω   ἐστέ,   ἐγὼ   ἐκ   τῶν   ἄνω   εἰμί·   ὑμεῖς   ἐκ   τούτου   τοῦ   κόσμου   ἐστέ,   ἐγὼ   οὐκ   εἰμὶ   ἐκ   τοῦ   κόσμου   τούτου.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3004 ἔλεγεν sa, säga, tala, kalla He was saying V-IAI-3S
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G4771 ὑμεῖς du, ni, er You P-2NP
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på from PREP
G3588 τῶν denna, denne T-GPN
G2736 κάτω ner, därunder, nere below ADV
G1510 ἐστέ, är are; V-PAI-2P
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på from PREP
G3588 τῶν denna, denne T-GPN
G0507 ἄνω till brädden, ovanifrån, upp, uppe above ADV
G1510 εἰμί· är am. V-PAI-1S
G4771 ὑμεῖς du, ni, er You P-2NP
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G3778 τούτου detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-GSM
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G2889 κόσμου värld world N-GSM
G1510 ἐστέ, är are, V-PAI-2P
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1510 εἰμὶ är am V-PAI-1S
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2889 κόσμου värld world N-GSM
G3778 τούτου. detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this. D-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.