Johannesevangeliet 8:21

Igen sade han till dem: "Jag går bort och ni kommer att söka efter mig, men ni kommer att dö i er synd. [Synd i singular, primärt deras otro, se vers 24.] Dit jag går är det omöjligt för er att komma."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Εἶπεν   οὖν   πάλιν   αὐτοῖς   ὁ   Ἰησοῦς·   ἐγὼ   ὑπάγω,   καὶ   ζητήσετέ   με   καὶ   ἐν   τῇ   ἁμαρτίᾳ   ὑμῶν   ἀποθανεῖσθε·   ὅπου   ἐγὼ   ὑπάγω   ὑμεῖς   οὐ   δύνασθε   ἐλθεῖν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2036 Εἶπεν säga, tala, bud He said V-2AAI-3S
G3767 οὖν därför, då, följaktligen then CONJ
G3825 πάλιν igen again ADV
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus N-NSM-P
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G5217 ὑπάγω, am going away V-PAI-1S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2212 ζητήσετέ söka, söka efter you will seek V-FAI-2P
G1473 με jag, mig, min, mitt Me, P-1AS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G0266 ἁμαρτίᾳ syndig handling, synd sin N-DSF
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you, P-2GP
G0599 ἀποθανεῖσθε· dö, omkomma, vara död, döende you will die; V-FDI-2P
G3699 ὅπου där, dit, varhelst, where CONJ
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G5217 ὑπάγω go, V-PAI-1S
G4771 ὑμεῖς du, ni, er you P-2NP
G3756 οὐ inte not PRT-N
G1410 δύνασθε kan, kan inte are able V-PNI-2P
G2064 ἐλθεῖν. komma, gå to come. V-2AAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.