Johannesevangeliet 8:2

Tidigt på morgonen (vid gryningen) kom han tillbaka till templet. Allt folket kom till honom, och sedan han satt sig ner började han undervisa dem.

[Det är nu den nionde dagen i Lövhyddohögtiden, se Joh 7:37. Han var på kvinnornas förgård, se vers 20.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὄρθρου   δὲ   πάλιν   παρεγένετο   εἰς   τὸ   ἱερὸν   καὶ   πᾶς   ὁ   λαὸς   ἤρχετο   πρὸς   αὐτόν,   καὶ   καθίσας   ἐδίδασκεν   αὐτούς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3722 ὄρθρου tidigt på morgonen Early in the morning N-GSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G3825 πάλιν igen again ADV
G3854 παρεγένετο komma He came V-2ADI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G2411 ἱερὸν tempel temple, N-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3956 πᾶς alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-NSM
G3588 denna, denne the T-NSM
G2992 λαὸς folk people N-NSM
G2064 ἤρχετο komma, gå were coming V-IMI-3S
G4314 πρὸς till to PREP
G0846 αὐτόν, honom, dem, henne, den, det Him. P-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2523 καθίσας sitta, sitta ner, att sitta having sat down, V-AAP-NSM
G1321 ἐδίδασκεν undervisa, lära He was teaching V-IAI-3S
G0846 αὐτούς. honom, dem, henne, den, det them. P-APM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.