Johannesevangeliet 8:19

Då började de fråga honom: "Var är din fader?"
    Jesus svarade: "Ni känner varken mig eller min Fader. Om ni kände (hade en klar förståelse av) mig, så skulle ni också känna min Fader."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἔλεγον   οὖν   αὐτῷ·   ποῦ   ἐστιν   ὁ   πατήρ   σου;¶   Ἀπεκρίθη   ὁ   Ἰησοῦς·   οὔτε   ἐμὲ   οἴδατε   οὔτε   τὸν   πατέρα   μου.   εἰ   ἐμὲ   ᾔδειτε   καὶ   τὸν   πατέρα   μου   ἂν   ᾔδειτε.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 ἔλεγον sa, säga, tala, kalla They were saying V-IAI-3P
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det to Him, P-DSM
G4226 ποῦ var Where ADV-I
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G3962 πατήρ fader Father N-NSM
G4771 σου;¶ du, ni, er of You? P-2GS
G0611 Ἀπεκρίθη svara Answered V-ADI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus, N-NSM-P
G3777 οὔτε varken, inte heller Neither CONJ-N
G1473 ἐμὲ jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G1492 οἴδατε veta, känna till, förstå, se, skåda, titta you know, V-RAI-2P
G3777 οὔτε varken, inte heller nor CONJ-N
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3962 πατέρα fader Father N-ASM
G1473 μου. jag, mig, min, mitt of Me. P-1GS
G1487 εἰ om, huruvida If COND
G1473 ἐμὲ jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G1492 ᾔδειτε veta, känna till, förstå, se, skåda, titta you had known, V-2LAI-2P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3962 πατέρα fader Father N-ASM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me P-1GS
G0302 ἂν vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst then would PRT
G1492 ᾔδειτε. veta, känna till, förstå, se, skåda, titta you have known. V-2LAI-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.