Johannesevangeliet 8:18

Jag är en som vittnar om mig, och min Fader som har sänt mig vittnar också om mig."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐγώ   εἰμι   ὁ   μαρτυρῶν   περὶ   ἐμαυτοῦ,   καὶ   μαρτυρεῖ   περὶ   ἐμοῦ   ὁ   πέμψας   με   πατήρ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1473 ἐγώ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G1510 εἰμι är am V-PAI-1S
G3588 denna, denne the [One] T-NSM
G3140 μαρτυρῶν vittna bearing witness V-PAP-NSM
G4012 περὶ omkring concerning PREP
G1683 ἐμαυτοῦ, mej själv, mej Myself, F-1GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3140 μαρτυρεῖ vittna bears witness V-PAI-3S
G4012 περὶ omkring concerning PREP
G1700 ἐμοῦ mig, min, mina Me S-1SGSN
G3588 denna, denne the T-NSM
G3992 πέμψας skicka having sent V-AAP-NSM
G1473 με jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G3962 πατήρ. fader Father. N-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.