Johannesevangeliet 8:16

Även om jag skulle döma är min dom sann, för jag är inte ensam, utan med mig är Fadern som har sänt mig.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἐὰν   κρίνω   δὲ   ἐγώ,   ἡ   κρίσις   ἡ   ἐμὴ   ἀληθινή   ἐστιν,   ὅτι   μόνος   οὐκ   εἰμί,   ἀλλ᾽   ἐγὼ   καὶ   ὁ   πέμψας   με   πατήρ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1437 ἐὰν om, ifall if COND
G2919 κρίνω döma, gå till rätta shall judge V-PAS-1S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G1473 ἐγώ, jag, mig, min, mitt I, P-1NS
G3588 denna, denne T-NSF
G2920 κρίσις domstol, fördömelse judgment N-NSF
G3588 denna, denne T-NSF
G1699 ἐμὴ min, mitt, mina My S-1SNSF
G0228 ἀληθινή sanna true A-NSF
G1510 ἐστιν, är is, V-PAI-3S
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G3441 μόνος endast, ensam alone A-NSM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1510 εἰμί, är I am, V-PAI-1S
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G3992 πέμψας skicka having sent V-AAP-NSM
G1473 με jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G3962 πατήρ. fader Father. N-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.