Johannesevangeliet 8:14

Jesus svarade dem: "Även om jag vittnar om mig själv så är mitt vittnesbörd sant, för jag vet varifrån jag har kommit och vart jag är på väg, men ni vet inte varifrån jag kommer eller vart jag är på väg.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀπεκρίθη   Ἰησοῦς   καὶ   εἶπεν   αὐτοῖς·   κἂν   ἐγὼ   μαρτυρῶ   περὶ   ἐμαυτοῦ,   ἀληθής   ἐστιν   ἡ   μαρτυρία   μου,   ὅτι   οἶδα   πόθεν   ἦλθον   καὶ   ποῦ   ὑπάγω·   ὑμεῖς   δὲ   οὐκ   οἴδατε   πόθεν   ἔρχομαι   ἢ   ποῦ   ὑπάγω.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 Ἀπεκρίθη svara Answered V-ADI-3S
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2036 εἶπεν säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G2532 + G1437 κἂν Even if CONJ +COND
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G3140 μαρτυρῶ vittna shall be bearing witness V-PAS-1S
G4012 περὶ omkring concerning PREP
G1683 ἐμαυτοῦ, mej själv, mej Myself, F-1GSM
G0227 ἀληθής sann, sannfärdig true A-NSF
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSF
G3141 μαρτυρία vittnesmål, vittnesbörd testimony N-NSF
G1473 μου, jag, mig, min, mitt of Me, P-1GS
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G1492 οἶδα veta, känna till, förstå, se, skåda, titta I know V-RAI-1S
G4159 πόθεν varifrån from where ADV-I
G2064 ἦλθον komma, gå I came V-2AAI-1S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4226 ποῦ var where ADV-I
G5217 ὑπάγω· I am going. V-PAI-1S
G4771 ὑμεῖς du, ni, er You P-2NP
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1492 οἴδατε veta, känna till, förstå, se, skåda, titta know V-RAI-2P
G4159 πόθεν varifrån from where ADV-I
G2064 ἔρχομαι komma, gå I come V-PNI-1S
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or CONJ
G4226 ποῦ var where ADV-I
G5217 ὑπάγω. I am going. V-PAI-1S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.