Johannesevangeliet 8:10

När Jesus ställt sig upp sade han till henne: "Kvinna, var är de [de som är dina anklagare]? Har ingen dömt dig?"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀνακύψας   δὲ   ὁ   Ἰησοῦς   καὶ   μηδένα   θεασάμενος   πλὴν   τὴς   γυναικός   εἶπεν   αὐτῇ·   ἡ   γύναι   ποῦ   εἰσιν;   ἐκεῖνοι   οἱ   κατήγοροί   σου   οὐδείς   σε   κατέκρινεν;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0352 ἀνακύψας resa sig upp Having lifted up V-AAP-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then, CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3367 μηδένα för någon, ingenting, inte, ingen no one A-ASM
G2300 θεασάμενος se, skåda having seen V-ADP-NSM
G4133 πλὴν men only PREP
G3588 τὴς denna, denne T-GSF
G1135 γυναικός kvinna, hustru woman N-GSF
G2036 εἶπεν säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G0846 αὐτῇ· honom, dem, henne, den, det to her, P-DSF
G3588 denna, denne O T-VSF
G1135 γύναι kvinna, hustru woman, N-VSF
G4226 ποῦ var where ADV-I
G1510 εἰσιν; är are they? V-PAI-3P
G1565 ἐκεῖνοι den they D-NPM
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G2725 κατήγοροί anklagare accusers N-NPM
G4771 σου du, ni, er of you P-2GS
G3762 οὐδείς ingen, inget No one A-NSM-N
G4771 σε du, ni, er you P-2AS
G2632 κατέκρινεν; döma, fördöma has condemned? V-AAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.