Johannesevangeliet 7:51

"Vår lag dömer inte någon innan man förhört honom och tagit reda på vad han gjort, eller hur?"


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

μὴ   ὁ   νόμος   ἡμῶν   κρίνει   τὸν   ἄνθρωπον   ἐὰν   μὴ   ἀκούσῃ   πρῶτον   παρ᾽   αὐτοῦ   καὶ   γνῷ   τί   ποιεῖ;¶  

Textus Receptus (TR)

μὴ   ὁ   νόμος   ἡμῶν   κρίνει   τὸν   ἄνθρωπον   ἐὰν   μὴ   ἀκούσῃ   πρῶτον   παρ᾽   αὐτοῦ   καὶ   γνῷ   τί   ποιεῖ;¶  

Grundtextkommentarer

TR har 16 ord, NA har 17 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark... Not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G3588 (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G3551 νόμος (nomos)
lärosystem, lag, Torah, de fem Mose... law
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G1473 ἡμῶν (ego)
oss of us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Plur. första person Genitiv Plural
P-1GP
G2919 κρίνει (krino)
döma, gå till rätta does judge
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G3588 τὸν (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
T-ASM
G0444 ἄνθρωπον (anthropos)
människa man,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G1437 ἐὰν (ean)
om, ifall if
Villk. Villkorlig partikel eller konjunktion
COND
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark... not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G0191 ἀκούσῃ (akouo)
höra, lyssna it shall hear
VERB Verb
Aorist Aktiv Subjunktiv Aorist Aktiv Subjunktiv
Sing. tredje person Singular
V-AAS-3S
G4413 πρῶτον (protos)
först, främst first
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
A-ASN
G3844 παρ᾽ (para)
nära, vid sidan, av, för, från, på... from
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1097 γνῷ (ginosko)
känna, förstå may know
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Subjunktiv Andra Aorist Aktiv Subjunktiv
Sing. tredje person Singular
V-2AAS-3S
G5101 τί (tis)
vad, vilken, vem what
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
I-ASN
G4160 ποιεῖ;¶ (poieo)
göra he does?
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)