Johannesevangeliet 7:27

Nej, så är det absolut inte, vi vet ju varifrån denne man kommer, men när den [äkta, av Gud] Smorde kommer är det ingen som kommer att veta varifrån han kommer."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀλλὰ   τοῦτον   οἴδαμεν   πόθεν   ἐστίν·   ὁ   δὲ   χριστὸς   ὅταν   ἔρχηται,   οὐδεὶς   γινώσκει   πόθεν   ἐστίν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0235 ἀλλὰ men But CONJ
G3778 τοῦτον detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this [man], D-ASM
G1492 οἴδαμεν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta we know V-RAI-1P
G4159 πόθεν varifrån from where ADV-I
G1510 ἐστίν· är He is. V-PAI-3S
G3588 -, denna, denne The T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G5547 χριστὸς den smorde, Kristus Christ, N-NSM-T
G3752 ὅταν när whenever CONJ
G2064 ἔρχηται, komma, gå He may come, V-PNS-3S
G3762 οὐδεὶς ingen, inget no one A-NSM-N
G1097 γινώσκει känna, förstå knows V-PAI-3S
G4159 πόθεν varifrån from where ADV-I
G1510 ἐστίν.¶ är He is. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.