Johannesevangeliet 7:8

Gå upp till högtiden ni. Jag går inte upp till den här högtiden nu, eftersom min tid ännu inte har kommit (det är inte rätt tid ännu, allt som ska ske är inte fullbordat)."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὑμεῖς   ἀνάβητε   εἰς   τὴν   ἑορτήν   ταύτην·   ἐγὼ   οὐκ   ἀναβαίνω   εἰς   τὴν   ἑορτὴν   ταύτην,   ὅτι   ὁ   ἐμὸς   καιρὸς   ὁ   οὔπω   πεπλήρωται.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4771 ὑμεῖς du, ni, er You P-2NP
G0305 ἀνάβητε stiga upp, gå upp, resa sig upp, resa upp do go up V-2AAM-2P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G1859 ἑορτήν högtid feast N-ASF
G3778 ταύτην· detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this. D-ASF
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G0305 ἀναβαίνω stiga upp, gå upp, resa sig upp, resa upp am going up V-PAI-1S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G1859 ἑορτὴν högtid feast N-ASF
G3778 ταύτην, detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this, D-ASF
G3754 ὅτι att, eftersom for CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G1699 ἐμὸς min, mitt, mina My S-1SNSM
G2540 καιρὸς tid, rätt tid, tillfälle time N-NSM
G3588 denna, denne T-NSM
G3768 οὔπω inte ännu not yet ADV-N
G4137 πεπλήρωται. uppfylla has been fulfilled. V-RPI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.