Johannesevangeliet 7:6

Då sade Jesus till dem: "Min tid (mitt rätta tillfälle) har ännu inte kommit, men för er är det alltid rätt tid [att gå upp till Jerusalem].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Λέγει   οὖν   αὐτοῖς   ὁ   Ἰησοῦς·   ὁ   καιρὸς   ὁ   ἐμὸς   οὔπω   πάρεστιν,   ὁ   δὲ   καιρὸς   ὁ   ὑμέτερος   πάντοτέ   ἐστιν   ἕτοιμος.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 Λέγει sa, säga, tala, kalla Says V-PAI-3S
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus, N-NSM-P
G3588 denna, denne The T-NSM
G2540 καιρὸς tid, rätt tid, tillfälle time N-NSM
G3588 denna, denne T-NSM
G1699 ἐμὸς min, mitt, mina of Me S-1SNSM
G3768 οὔπω inte ännu not yet ADV-N
G3918 πάρεστιν, närvara, komma, inför is come, V-PAI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även but CONJ
G2540 καιρὸς tid, rätt tid, tillfälle the time N-NSM
G3588 denna, denne T-NSM
G5212 ὑμέτερος ditt, ert of you A-NSM
G3842 πάντοτέ alltid always ADV
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G2092 ἕτοιμος. redo, färdig ready. A-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.