Johannesevangeliet 7:52

De svarade honom: "Är du också från Galileen? Studera (undersök, utforska) [Skriften], och du ska se att ingen profet kommer från Galileen."

[De judiska ledarnas hetsiga uttalande var ogrundat och felaktigt. Profeterna Jona, Hosea och Nahum, och möjligen även Elia, Elisa och Amos, var från Galileen, se 2 Kung 14:25. Det kan hända att de syftade på den kommande Messias, men även där hade de fel. Jesus var visserligen uppväxt i Galileen, men föddes i Betlehem precis som Skriften förutsade, se Mika 5:2.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀπεκρίθησαν   καὶ   εἶπαν   αὐτῷ·   μὴ   καὶ   σὺ   ἐκ   τῆς   Γαλιλαίας   εἶ;   ἐραύνησον   καὶ   ἴδε   ὅτι   ἐκ   τῆς   Γαλιλαίας   προφήτης   οὐκ   ἐγείρεται.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 ἀπεκρίθησαν svara They answered V-ADI-3P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2036 εἶπαν säga, tala, bud said V-2AAI-3P
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det to him, P-DSM
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen Not PRT-N
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G4771 σὺ du, ni, er you P-2NS
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på from PREP
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G1056 Γαλιλαίας Galileen Galilee N-GSF-L
G1510 εἶ; är are? V-PAI-2S
G2045 ἐραύνησον söka do search V-AAM-2S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1492 ἴδε veta, känna till, förstå, se, skåda, titta do see V-2AAM-2S
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out of PREP
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G1056 Γαλιλαίας Galileen Galilee N-GSF-L
G4396 προφήτης profet a prophet N-NSM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1453 ἐγείρεται.¶ vakna, stå upp, väcka upp, uppväcka is raised.” V-PPI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.