Johannesevangeliet 7:5

Inte ens hans bröder trodde på honom. [På samma sätt som folket i hans hemstad inte såg honom mer än som Josefs son, se Mark 6:3.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐδὲ   γὰρ   οἱ   ἀδελφοὶ   αὐτοῦ   ἐπίστευον   εἰς   αὐτόν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3761 οὐδὲ inte heller Not even CONJ-N
G1063 γὰρ för for CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G0080 ἀδελφοὶ bror, pl. bröder/syskon brothers N-NPM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G4100 ἐπίστευον att tro were believing V-IAI-3P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in PREP
G0846 αὐτόν.¶ honom, dem, henne, den, det Him. P-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.