Johannesevangeliet 7:46

Tempelvakterna svarade: "Aldrig har en människa talat som han (som denna människa)."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀπεκρίθησαν   οἱ   ὑπηρέται·   οὐδέποτε   ἐλάλησεν   οὕτως   ἄνθρωπος,   ὡς   οὗτος   ὁ   ἄνθρωπος.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 ἀπεκρίθησαν svara Answered V-ADI-3P
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G5257 ὑπηρέται· tjänare officers, N-NPM
G3763 οὐδέποτε aldrig Never ADV-N
G2980 ἐλάλησεν tala, säga, predika, uttala spoke V-AAI-3S
G3779 οὕτως så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt like this. ADV
G0444 ἄνθρωπος, människa a man N-NSM
G5613 ὡς som as CONJ
G3778 οὗτος detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-NSM
G3588 denna, denne T-NSM
G0444 ἄνθρωπος. människa man N-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.