Johannesevangeliet 7:42

Säger inte Skriften att den Smorde [Herrens utvalde] ska komma från Davids ätt (säd), och från Betlehem, den stad (by) där David bodde?"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐχ   ἡ   γραφὴ   εἶπεν   ὅτι   ἐκ   τοῦ   σπέρματος   Δαυὶδ   καὶ   ἀπὸ   Βηθλέεμ   τῆς   κώμης   ὅπου   ἦν   Δαυὶδ   ἔρχεται   ὁ   χριστός;¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 οὐχ inte Not PRT-N
G3588 denna, denne the T-NSF
G1124 γραφὴ skrifterna Scripture N-NSF
G2036 εἶπεν säga, tala, bud has said V-2AAI-3S
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out of PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSN
G4690 σπέρματος frö, avkomma seed N-GSN
G1138 Δαυὶδ David of David N-GSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G0965 Βηθλέεμ Betlehem Bethlehem, N-GSF-L
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G2968 κώμης by, stad village N-GSF
G3699 ὅπου där, dit, varhelst, where ADV
G1510 ἦν är was V-IAI-3S
G1138 Δαυὶδ David David, N-NSM-P
G2064 ἔρχεται komma, gå comes V-PNI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G5547 χριστός;¶ den smorde, Kristus Christ? N-NSM-T
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.