Johannesevangeliet 7:40

När folkskaran hörde dessa ord sade många: "Detta är verkligen (sannerligen) Profeten (Guds talesman)."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Πολλοὶ   ἐκ   τοῦ   ὄχλου   οὖν   ἀκούσαντες   τῶν   λόγων   τούτων   ἔλεγον   ἔλεγον   οὗτός   ἐστιν   ἀληθῶς   ὁ   προφήτης.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4183 Πολλοὶ många, stor many A-NPM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på [Some] of PREP
G3588 τοῦ -, denna, denne the T-GSM
G3793 ὄχλου människor, skara, folkskara crowd N-GSM
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore, CONJ
G0191 ἀκούσαντες höra, lyssna having heard V-AAP-NPM
G3588 τῶν -, denna, denne the T-GPM
G3056 λόγων ord, tal words N-GPM
G3778 τούτων detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these, D-GPM
G3004 ἔλεγον sa, säga, tala, kalla were saying V-IAI-3P
G3004 ἔλεγον sa, säga, tala, kalla were saying V-IAI-3P
G3778 οὗτός detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de This D-NSM
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G0230 ἀληθῶς förvisso, i sanning, verkligen truly ADV
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G4396 προφήτης. profet Prophet. N-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.