Johannesevangeliet 7:4

För ingen som vill bli känd agerar i hemlighet. Om du nu gör dessa gärningar, visa dig öppet (manifestera dig) för världen."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐδεὶς   γάρ   τι   ἐν   κρυπτῷ   ποιεῖ   καὶ   ζητεῖ   αὐτὸς   ἐν   παρρησίᾳ   εἶναι·   εἰ   ταῦτα   ποιεῖς,   φανέρωσον   σεαυτὸν   τῷ   κόσμῳ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3762 οὐδεὶς ingen, inget No one A-NSM-N
G1063 γάρ för for CONJ
G5100 τι något, någon, några anything X-ASN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G2927 κρυπτῷ fördold, gömd secret A-DSN
G4160 ποιεῖ göra does V-PAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2212 ζητεῖ söka, söka efter seeks V-PAI-3S
G0846 αὐτὸς honom, dem, henne, den, det himself P-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3954 παρρησίᾳ öppet tal, frimodigt tal public N-DSF
G1510 εἶναι· är to be. V-PAN
G1487 εἰ om, huruvida If COND
G3778 ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these things D-APN
G4160 ποιεῖς, göra You do, V-PAI-2S
G5319 φανέρωσον offentliggöra do show V-AAM-2S
G4572 σεαυτὸν dig själv Yourself F-2ASM
G3588 τῷ denna, denne to the T-DSM
G2889 κόσμῳ. värld world. N-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.